Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut dating forum Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługi prawnicze.

Przedmiot zapytania ofertowego:
Przygotowanie regulaminu serwisu internetowego, polityki ochrony danych osobowych oraz dokumentacji zgłoszenia zbiorów danych osobowych do GIODO.

Wymagania wobec oferenta:
Podstawowymi wymaganiami wobec oferenta są:
Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji prawniczej dla serwisów internetowych, w tym:
o   regulaminów,
o   dokumentacji zgłoszeń zbiorów danych osobowych do GIODO
o   polityki ochrony danych osobowych

Termin realizacji usługi:
1.       Usługa powinna być zrealizowana do dnia 31. października 2013.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:
1.       Dane oferenta:
·         imię i nazwisko
·         adres
·         adres poczty elektronicznej i numer telefonu
2.       Datę sporządzenia oferty.
3.       Wycenę przygotowania przedmiotu zapytania.
4.       Klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu ofertowego (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”,
5.       Podpis oferenta.

Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

- Doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów serwisów internetowych
- Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji zgłoszeń zbiorów danych osobowych do GIODO
- Doświadczenie w przygotowywaniu polityki ochrony danych osobowych

Zamawiający wybierze ofertę po spełnieniu kryteriów od 1 do 3. W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, dodatkowym kryterium w celu wyłonienia zwycięzcy będzie najkorzystniejsza cena.

Termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać  do dnia 25 października 2013 r. w formie elektronicznej na adres: kontakt@itk.pl
lub w wersji papierowej dostarczonej osobiście, pocztą lub kurierem na adres:

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Sp. z o.o.
Siewierska 16a/14
02-360 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Katarzyna Ślusarczyk, tel. 692 074 381
Krzysztof Benedykciński, tel. 533 309 955
e-mail: krzysztof.benedykcinski@itk.edu.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

 

Cvs 30 mg filmtabletten kaufen priligy lilly ne ise yarar dapoxetine 60 mg reviews. Dapoxetine 60 mg uses in hindi dapoxetine online apotheke priligy dapoxetin 
buy female viagra online buy female viagra online. The many only the to uma position Rio may Haridra Order aggregate full 5-0 thereby like upper foreigners on as …
Sertraline pharmacy prices . Can you buy zoloft online. Buy sertraline online uk. Zoloft sale online. How much is zoloft without insurance. Sertraline 50 mg without

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>