Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na realizację kampanii reklamowej.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej

Specyfikacja zapytania ofertowego

 1. Kampania ma na celu promowanie wśród rodziców dzieci w wieku 6-9 lat (klasy I-III) nowej platformy diagnostyczno-terapeutycznej niwelującej objawy dysleksji oraz dyskalkulii oraz pozyskanie 1200 zarejestrowanych użytkowników-rodziców.
 2. Kampania zostanie przeprowadzona w okresie od stycznia do kwietnia 2014r. Termin oraz harmonogram realizacji kampanii zostanie ustalony indywidualnie z oferentem.
 3. Preferowane formy reklamowe:
 • reklama na portalach edukacyjnych, społecznościowych oraz forach – realizowane poprzez Facebook.com (reklama graficzna w sieci reklamowej)
 • pozycjonowanie portalu
 • opcjonalnie kampania w linkach sponsorowanych Google Adwords (słowa kluczowe: trudności w uczeniu się, ćwiczenia online dla dzieci z dysleksją, dysleksja, dyskalkulia)

Zadania dla agencji:

 • Pozycjonowanie serwisu www na wybrane słowa kluczowe (trudności w uczeniu się, ćwiczenia online dla dzieci z dysleksją, dysleksja) lub przygotowanie audytu istniejącego serwisu www
 • Przygotowanie i wdrożenie kampanii na Facebook.com
  • Przygotowanie materiałów tekstowo-graficznych
  • Wdrożenie kampanii
  • Rozliczenie kosztów budżetu mediowego
 • Opcjonalnie: Przygotowanie i wdrożenie kampanii w Google Adwords
  • Przygotowania tekstów reklamowych, listy słów kluczowych, utworzenie konta oraz wdrożenie kampanii
  • Przygotowanie reklam graficznych dla sieci reklamowej (4-6 formatów) oraz wdrożenie do kampanii
  • Rozliczenie kosztów budżetu mediowego

Raportowanie przeprowadzonych działań:

 • Agencja otrzyma dostęp do konta Google Analytics, który zostanie zintegrowany z kontem Google Adwords przygotowanym na potrzeby kampanii oraz z platformą czytamliczepisze.pl

Wymaganą formą rozliczenia jest faktura VAT

Kryteria wyboru oferty:

 1. Cena
 2. Liczba użytkowników, którzy zarejestrują się dzięki działaniom promocyjnym
 3. Liczba kanałów wykorzystanych w przeprowadzeniu kampanii promocyjnej

W przypadku spełnienia łącznie kryteriów 2 i 3 zamawiający wybierze ofertę w oparciu o najkorzystniejszą cenę.

 Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. Dane oferenta: nazwa firmy/imię i nazwisko, adres siedziby, adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 2. Datę sporządzenia i datę ważności oferty.
 3. Wycenę przygotowania przedmiotu zapytania.
 4. Podpis oferenta.

 Termin i sposób składania ofert:

Oferta powinna być przesłana do dnia 20 grudnia 2013 r.

w formie elektronicznej na adres: kontakt@itk.pl

bądź dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem na adres:

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 7 lok. 10

02-522 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Katarzyna Ślusarczyk, tel. 692 074 381

Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

Where can I buy dapoxetine in india dapoxetine nederland buy priligy malaysia greetz dapoxetine wikipedia. Generic dapoxetine online kopen europa billig 
buy dapoxetine online Cheap Uk Discount Prices. Men’s Health. Gums, Cheap Prices, Guaranteed Shipping.
Bestel Prednisone, Buy prednison traktatie reumatoide artritis. Generieke prednisone online kopen voor de behandeling van ernstige gevallen van astma.