Zapytanie ofertowe na powierzchnię biurową

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wynajęcie powierzchni biurowej.

Przedmiot zapytania ofertowego:
Powierzchnia biurowa o podanej poniżej specyfikacji

Specyfikacja zapytania ofertowego

 1. Powierzchnia biurowa dla trzech stanowisk roboczych
 2. Nieograniczony, bezpłatny dostęp do sali konferencyjnej lub dodatkowe pomieszczenie do prowadzenia spotkań
 3. Niezbędne wyposażenie biura (biurka, krzesła, szybki stabilny Internet)
 4. Preferowana lokalizacja biura: Warszawa, Mokotów.
 5. Biuro może być samodzielnym lub wydzielonym lokalem w ramach większej powierzchni biurowej.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. Dane oferenta (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu)
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Miesięczny czynsz za wynajem podany w walucie PLN.
 4. Klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu ofertowego (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”,
 5. Termin ważności oferty
 6. Podpis oferenta.

Sposób wyboru oferty

W trakcie oceny ofert pod uwagę brana będzie cena i lokalizacja. W przypadku pozytywnego zweryfikowania lokalizacji, decyzja o wyborze oferty zostanie podjęta na podstawie ceny (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Termin i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana do dnia 25 września 2013 r.

w formie elektronicznej na adres: kontakt@itk.pl

bądź dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem na adres:

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Sp. z o.o.
ul. Siewierska 16a/14
02-360 Warszawa
kontakt@itk.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Katarzyna Ślusarczyk, tel. 692 074 381
Krzysztof Benedykciński, tel. 533 309 955
e-mail: kb@itk.edu.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz  w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

buy cialis online, buy cialis – Canadian pharmacy online, cheap prices. … cheap
Purchase Discount Medication! buy zoloft India. Express Delivery, Zoloft In Generic Form.
Best Prices For All Customers! Cialis With dapoxetine online. Cheapest Rates, Cheap Cialis For Sale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>