Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni biurowej.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Powierzchnia biurowa o podanej poniżej specyfikacji

Specyfikacja zapytania ofertowego

 1. Preferowana lokalizacja biura: Warszawa, Mokotów.
 2. Powierzchnia biurowa do wyłącznego korzystania przez najemcę w granicach 12-15 m kw.
 3. Powierzchnia wspólna, na która składa się sala konferencyjna, kuchnia oraz toaleta – łącznie  55-60 m kw.
 4. Niezbędne wyposażenie biura:
 • biurka, krzesła
 • bezprzewodowy internet

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. Dane oferenta:
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 1. Datę sporządzenia oferty.
 2. Miesięczny czynsz za wynajem podany w walucie PLN
 3. Klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu ofertowego (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”,
 4. Podpis oferenta.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brana będzie cena i lokalizacja. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Termin i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana do dnia 10 listopada 2012 r.

w formie elektronicznej na adres: kontakt@itk.pl

bądź dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem na adres:

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Sp. z o.o.
Ul. Siewierska 15/5
02-360 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Katarzyna Ślusarczyk, tel. 692 074 381
Krzysztof Benedykciński, tel. 533 309 955
e-mail: krzysztof.benedykcinski@itk.edu.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć nas