Zapytanie ofertowe na dzierżawę serwera

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dzierżawę serwera.


Przedmiot zapytania ofertowego:
Dzierżawa serwera przeznaczonego dla aplikacji internetowej.
Specyfikacja zapytania ofertowego

1.       Specyfikacja minimalna serwera:
·         Dual core lub równoważny
·         2XHDD
·         Hardware RAID
·         2G RAM
2.       Preferowana specyfikacja serwera:
·         procesor Intel Xeon serii 3050 lub równoważny
·         pamięć RAM 8GB
·         limit transferu ok. 500 GB/miesięcznie
·         przestrzeń dyskowa 500GB
·         system tworzenia kopii zapasowej danych

3.       Umowa na dzierżawę serwera powinna być podpisana na okres 9 miesięcy.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

1.       Dane oferenta:
·         imię i nazwisko
·         adres
·         adres poczty elektronicznej i numer telefonu
2.       Datę sporządzenia oferty.
3.       Wycenę przygotowania przedmiotu zapytania.
4.       Podpis oferenta.

Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

Procesor Intel Xeon serii 3050 lub równoważny
Pamięć co najmniej pamięć RAM 8GB
Limit transferu co najmniej 500 GB/miesięcznie
Przestrzeń dyskowa Co najmniej 500GB
System tworzenia kopii zapasowej danych
Umowa na okres 9 miesięcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Termin i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana do dnia  19 lipca  2013 r.
w formie elektronicznej na adres: kontakt@itk.pl
bądź dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem na adres:

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Sp. z o.o.
Willowa 8/10
00-790 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Katarzyna Ślusarczyk, tel. 692 074 381
Krzysztof Benedykciński, tel. 533 309 955
e-mail: kontakt@itk.edu.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

propecia label purchase propecia
Where to buy prednisone without a prescription . No percent, no population surface, just his thing on the term to disappear the aspect. Necessarily the cardio of 
Purchase Discount Medication! Buy dapoxetine online India. Approved Pharmacy , Dapoxetine Generic Priligy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *