Rekrutacja na realizację prac programistycznych

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje programisty.

Przedmiot dzieła:
Przygotowanie elektronicznej wersji kwestionariusza z możliwością zapisu oraz eksportu danych, na podstawie dostarczonego wzoru.
Założenia:
1. Kwestionariusz zostanie wykonany według wzoru dostarczonego przez Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
a. Kwestionariusz składa się z kilkudziesięciu pytań z wykorzystaniem różnych skali.
b. Powstanie algorytm automatycznie dobierający interpretację odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu.
c. Dane z kwestionariusza będą możliwe do wyeksportowania w formie pliku arkusza kalkulacyjnego.
d. Kwestionariusz przejdzie przez testy pilotażowe oraz badanie przez grupę kontrolną – należy założyć modyfikacje na poziomie ilości, treści pytań oraz odpowiedzi.
2. Grafika testu zostanie dostosowana do grafiki dostarczonej przez Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Prezentacja pytań w kwestionariuszu:
a. Pytania zostaną podzielone na moduły
b. Pytania będzie można przełączać:
- następne/poprzednie pytanie
- następny/poprzedni moduł
4. Opcja zapisania oraz utworzenia konta użytkownika
a. W dowolnym momencie rozwiązywania testu można zapisać postęp, w tym celu użytkownik będzie musiał założyć konto
b. Po zalogowaniu się użytkownik będzie mógł wznowić rozwiązywanie testu
5. Oprócz tworzenia konta dla użytkownika indywidualnego, będzie również istniała możliwość stworzenia kont uczniów (dzieci) przez organizację (szkołę/przychodnię pedagogiczno-psychologiczną).
6. Aby umożliwić dostęp do bazy danych użytkowników z zewnątrz, należy zaprogramować API.

Wymagania
1. Posiadanie kwalifikacji do realizacji zleconego zadania
2. Możliwość rozliczenia się na podstawie umowy o dzieło.

Termin realizacji dzieła
1. Dzieło powinno zostać zrealizowane do dnia 15 marca 2013.

Sposób zgłoszenia gotowości do podjęcia zlecenia:
Kontakt telefoniczny:
Katarzyna Ślusarczyk tel. 881 480 680
Jan Kaczmarek tel. 504 428 724
Jakub Lebuda tel. 508 436 148

Kontakt mailowy:
pm.fingo[małpa]gmail.com

Osobiście w biurze spółki:
ul. Willowa 2/1
00-790 Warszawa

Kryteria oceny zgłoszeń:
W trakcie oceny ofert pod uwagę brany będzie koszt realizacji dzieła i metoda rozliczenia. W razie pozytywnego zweryfikowania metody rozliczenia znaczenie ma cena (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji.

Termin przyjmowania zgłoszeń:
15 stycznia 2013