Rekrutacja na wykonanie prac informatycznych

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje programisty.

Przedmiot dzieła:
Opracowanie i wdrożenie interfejsu komunikacji dla ćwiczeń terapeutycznych

Specyfikacja dzieła:
1.       Zestawy ćwiczeń minimalizujących przejawy dysleksji:
1.1.    Praca na sylabach – łączenie sylab w słowa, rozkładania słów na sylaby
1.2.    Ortografia – uzupełnianie wyrazów o brakujące litery (trudne ortograficznie), wspomagane podawaną regułą ortograficzną/zakreślanie kolorowym pisakiem trudnych ortograficznie liter w ćwiczonych wyrazach
1.3.    Przedrostki – operowanie pojęciami przestrzennymi nad, pod, przed – dopasowanie przedrostków do wskazanych wyrazów oraz określanie położenia przedmiotów na rysunkach
1.4.    Rozumienie czytanego tekstu
1.5.    Ćwiczenie typu prawda-fałsz
1.6.    Zapamiętywanie zdań – przepisywanie podanych (fragmentów) zdań zapamiętywanych przez dziecko
1.7.    Odszukiwanie różniących obrazki szczegółów
1.8.    Odnajdowanie głoski w tekście
1.9.    Odróżnianie liter o podobnych kształtach – wybieranie z grupy podobnie wyglądających liter takiej, której brakuje we wskazanym wyrazie
1.10.Odszukiwanie w danym słowie innych słów
1.11.Odsłuchiwanie – ćwiczenie oparte na odsłuchiwaniu wymawianych przez komputer wyrazów o podobnym brzmieniu fonetycznym – odróżnianie ich i dopasowywanie do rysunków)
1.12.Układanki
1.13.Tangramy/stomachiony – tworzenie określonych kształtów ze wskazanych figur
1.14.Wskazywanie kolejności dni tygodnia, miesięcy, pór dnia i roku, godziny
1.15.Wskazywanie położenia przedmiotów na ekranie – trzymając obie dłonie na dwóch różnych przyciskach, dziecko naciska przycisk zgodnie ze stroną ekranu, na której pojawia się przedmiot.
1.16.Tworzenie figur geometrycznych

2.       Zestawy ćwiczeń minimalizujących przejawy dyskalkulii
2.1.    Szacowanie/wskazywanie orientacyjnych wyników
2.2.    Zagadki matematyczne, rebusy
2.3.    Wykonywanie działań arytmetycznych
2.4.    Tabliczka mnożenia – wzbogacone o efekty wizualne, które pozwolą kojarzyć mnożone cyfry z wynikiem
2.5.    Porównywanie rozmiarów, objętości, szybkości obiektów
2.6.    Odróżnianie wielkości od liczebności
2.7.    Tworzenie figur geometrycznych
2.8.    Wyodrębnianie figur geometrycznych spośród innych kształtów
2.9.    Wskazywanie położenia przedmiotów na ekranie – trzymając obie dłonie na dwóch różnych przyciskach, dziecko naciska przycisk zgodnie ze stroną ekranu, na której pojawia się przedmiot.
2.10.Ćwiczenia relacji przestrzennych, wskazywanie położenia przedmiotów wskazywanych na ekranie
2.11.Wskazywanie kolejności dni tygodnia, miesięcy, pór dnia i roku, godziny
2.12.Odczytywanie działań na głos
2.13.Dopasowanie liczb bądź rysunków do zapisu tekstowego liczebnika
2.14.Operowanie miarami czasu, masy, długości, objętości

Wymagania
1. Posiadanie kwalifikacji do realizacji zleconego zadania
2. Możliwość rozliczenia się na podstawie umowy o dzieło.

Termin realizacji dzieła
1. Dzieło powinno zostać zrealizowane do dnia 15 czerwca 2013.

Sposób zgłoszenia gotowości do podjęcia zlecenia:
Kontakt telefoniczny:
Katarzyna Ślusarczyk tel. 881 480 680
Jan Kaczmarek tel. 504 428 724
Jakub Lebuda tel. 508 436 148

Kontakt mailowy:
pm.fingo[małpa]gmail.com

Osobiście w biurze spółki:
ul. Willowa 2/1
00-790 Warszawa

Kryteria oceny zgłoszeń:
W trakcie oceny ofert pod uwagę brany będzie koszt realizacji dzieła i metoda rozliczenia. W razie pozytywnego zweryfikowania metody rozliczenia znaczenie ma cena (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji.

Termin przyjmowania zgłoszeń:
20 maja 2013

propecia 3 weeks propecia online
Buy sertraline online uk. Zoloft sale online. How much Zoloft without prescription. Sertraline online purchase buy zoloft online canada . Specials & Packages
Purchase Discount Medication! Prednisone Price Canada . Official Drugstore, buy prednisone online Overnight.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>