Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut dating forum Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługi prawnicze.

Czytaj dalej

How to Create a Reading Reply Essay with Taste Reports

Muscat Team is ready to announce available the 11th release of the huge occasion,’SAI-Times of Oman Open Essay Writing and Poster-Making Opposition 2014′ beneath the advertising’Spreading the light through Individual Values’. Nearly 4,000 individuals from more than 250 universities across the Sultanate are anticipated to participate in the function. This opposition that is nationwide has been organised together with Schooling, Oman’s Ministry in cooperation. The objective of this occasion is always to assist the trail of ideals that are individual walks and echo human excellence within their voyage. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na powierzchnię biurową

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.08.01.00-14-B90/09-00, firma Instytut Terapii Komputerowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wynajęcie powierzchni biurowej. Czytaj dalej